Kieno šita šalis?

Pirmadienis, gruodžio 5, 2005

Ji – Lietuvos tautos,- tvirtina šios šalies Konstitucija. Ji – mūsų,- sako valdžion atėjusios Darbo partijos lyderis. Ir „tūpiems“ lietuviams paaiškina: „mūsų valstybėje“ provakarietiškos pilietinės organizacijos „jokiu būdu negali kritikuoti šalies valdžios ir kištis į valstybės vidaus reikalus“.

Nauji Kremliaus priesakai Vilniui perduodami skubiai ir tiesmukai, be didesnių adaptacijų. Atrodo, po tokio pono V. Uspaskicho pareiškimo šiai šaliai tarnaujantys aukštieji pareigūnai ir politikai tuoj pat turėjo garsiai pasipiktinti ir įspėti: čia ne jūsų, bet mūsų valstybė, ne Maskvos despotija, bet amžių tradicijas turinti laisva Lietuvos Respublika, ir niekam neleistina kėsintis į konstitucinę jos tvarką.

Nei pasipiktino, nei įspėjo. Priešingai – koalicijos partneriai socialdemokratai entuziastingai pritarė pono V. Uspaskicho raginimui pasiųsti prieš pilietines organizacijas šalies specialiąsias tarnybas. Seimo socialdemokratai suskubo išdėstyti, kad Vyriausybei vadovaujantis jų partijos lyderis turi teisę gintis nuo piliečių kritikos su „slaptųjų tarnybų“ pagalba. Ir šiuosyk niekas iš aukštųjų pareigūnų nesusijaudino, niekas nepriminė šalies Konstitucijos: „Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą. Draudžiama persekioti už kritiką“.

„Nepatinka, eikit na… iš Lietuvos, žydpalaikiai nelaimingi, Panerių miške vietos dar yra“,- neseniai išsakė palinkėjimus savo bendrapiliečiams vienas šalies dienraštis. Ir tai padarė tuoj po to, kai valdžioje esančios partijos sutartinai viešais susižavėjimo pareiškimai parėmė ankstesnes antisemitines šio dienraščio publikacijas ir jo leidėją. Stulbina, kaip lengvai tik ką solidžiai atrodžiusios šalies politinės jėgos ima vaipytis pagal Rytų kaimynės primestą scenarijų. Ką po tokių savo partijų pareiškimų apie vertybes, apie europinę Lietuvą gali kalbėti šitos šalies Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministrai? Kaip, neatsiribojęs nuo savo partijos viešos laikysenos, su mokiniais ir mokytojais toliau bendraus švietimo ministras? Apie kokią moralią politiką toliau šnekės Respublikos prezidentas, neapgynęs bendrapiliečių ir Konstitucijos, kuri tautinės, religinės neapykantos ir diskriminacijos kurstymą skelbia esant „nusikalstamais veiksmais“.

Taigi – ar ši šalis dar turi garbingą ir savarankišką, valstybę ir civilizuoto bendrabūvio principus saugoti pajėgų politinį elitą? Ar valdžioje dar yra žmonių, gebančių suvokti ir ginti šitos šalies – Lietuvos Respublikos – tradiciją, jos esmę, kurią kadaise glaustai nusakė Kazimieras Sapiega: „tai laisvė jausti, kas patinka ir kalbėti, ką jauti“.

Vieningas valdžios sprendimas išparduoti Sapiegų rūmus Vilniuje nedviprasmiškai į šį klausimą atsako. Iš tiesų, valdžioje nebematyti piliečių, drįstančių aiškiai brėžti vertybinius Lietuvos valstybės kontūrus, skirti Vilniaus ir Maskvos paradigmas. Lietuvių socialdemokratai grįžta prie anksčiau Rolando Pakso pasauliui skelbtų iniciatyvų: netikėtai iškelia Rusijos ir Europos Sąjungos susiliejimo viziją. Toks susiliejimas esąs įmanomas, nes „ES evoliucionuoja“. Įsidėmėtina: ne dabartinė Rusija, o Europa šioje vizijoje privalanti judėti Maskvos link. Ar sekdama šiandieninės Lietuvos pavyzdžiu? Šalies, kurioje jau nebeliko takoskyros tarp „grėsmes valstybei kėlusių“ Rolando Pakso, Viktoro Uspaskicho ir nuo šių grėsmių „valstybę gynusių“ Algirdo Brazausko, Artūro Zuoko. Dabartinės politinės laikysenos – vienodos.

Pavargęs šalies politinis elitas, nepajėgdamas veikti demokratiškai, jau ne tik kompromituoja valstybę, bet ir kelia pavojų visuomenės laisvei. Jis ima kėsintis į Konstitucijos laiduotas tautos ir piliečių teises. Dar daugiau – jis drįsta reikalauti, kad piliečiai sutiktų savo teisių ir laisvių atsisakyti. Būtent toks yra tragikomiškas socialdemokratų ultimatumas visuomenei: jeigu kritikuosite – nebedirbsime. Kitaip tariant: grąžinkite mums sovietmečio sąlygas, tada mes pavaldysime – trep, trep kojele.

Kažkada kažkas kalbėjo apie padorią alternatyvą tokiam trepsėjimui. Regis, dešiniąją? Bet ar šitoje šalyje?


Komentarų nėra

Rašyti komentarą